Loading...

İçme, Sulama, Kullanma ve Proses sularının yeraltı suyundan temini alanlarında hizmet sunulmaktadır.

Her türlü maden ve kömür sahalarında 1.400 metre derinliğe kadar sondaj yapılabilmektedir.

Su sondajlarında maksimum verimin alınabilmesi için değişik kapasiteli kompresörlerle inkişaf ve farklı verimlerdeki dalgıç pompalarla pompa tecrübesi yapılmaktadır.

Bir akiferde su yükünü ölçmede ve drenaj sistemlerinin performansını analiz etmede hizmet sunulmaktadır.

Jeotermal, petrol ve gaz sondajlarında derinliklere ve kuyu özelliklerine göre makine ve ekipman seçiminde değişik alternatiflerde hizmet alma imkanı sağlanmaktadır.

Her türlü maden ve kömür sahalarında 1.400 metre derinliğe kadar sondaj yapılabilmektedir.